Bakırköy Renkli Ultrason Görüntüleme Merkezi İletişim 09:00 - 18:00:: 0 (212) 466 33 02 - 0 (212) 466 33 03 -  0(553) 889 3303 - Dr. Ersen Alp ÖZBALCI Randevu için 7/24: 0850 433 4261

Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

SAĞLIK BAKANLIĞI TALİMATLARI GEREĞİ COVİD19 ŞÜPHELİ OLGULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

Bir tık ile arayın
0 (212) 466 33 02 0 (212) 466 33 03 0 (553) 889 33 03
 WhatsApp

RENKLİ ULTRASON
BİYOPSİ İŞLEMLERİ
EMAR 
TOMOGRAFİ
MAMOGRAFİ

Bakırköy İstanbul

Randevu için

Doktor ismine tıklayın Dr. Ersen Alp ÖZBALCI
Dr. Ayşe Ahsen BAKAN

Gebelik Ultrasonografisi

11 - 14 Hafta İkili Test

Renkli Ultrason, Biyopsi, Detaylı ultrason, Ayrıntılı Ultrason, Doppler, 4 boyutlu ultrason, Check up, Bakırköy, İstanbul Avrupa Görüntüleme Merkezi

11-14 hafta: İkili test

Ense kalınlığı, PAPP-A, serbest ya da total βhCG

Hassaslık: %82-87

İkili test olarak adlandırılan bu test adını iki adet biyokimyasal test yapılmasından almaktadır.

Bu testin bir önemli parçası da ense kalınlığı(nuchal translusensi) ölçülmesidir.

Ense kalınlığı ölçümü ileri düzey ultrasonografi cihazlarında yüksek çözünürlüklü görüntülerle tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Ense kalınlığı ölçümü yanısıra tecrübeli radyologlar burun kemiği ölçümü ve fetal kalp değerlendirmesi yapmaktadır ve bu ek incelemeler risk hesaplamasında kullanılan ek parametrelerdir. İngiltere' de yer alan 'The fetal medicine foundation (FMF)' isimli vakfın verdiği yeterlilik sertifikasına sahip olan hekimlerce bu ölçümlerin yapılması bu uygulamaların güvenliği açısından gerekmektedir. FMF ense kalınlığı ölçümünün yanında nazal kemik varlığına bakma, yüz açısı ölçümü, duktus venosus akım paterni ve triküspit kapak değerlendirilmesi için de ayrı ayrı sertifika vermekte ve sertifikalı hekimlerine açtığı risk belirleme programı ile bu parametrelerin de risk belirlenmesinde kullanılmasını sağlamaktadır. Oldukça kritik olan bu değerlendirmeler sayesinde sadece ense kalınlığı anne yaşı ve biyokimyasal testler ile riskli bölgede çıkan değer, bu parametrelerin de değerlendirilmesi ile düşebilmekte ve gereksiz bir ileri işlemden kaçınılması sağlanabilmektedir.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

{fcomment}

Kategori: Gebelik Ultrasonografisi

Fetal EKO

Gebelik

FETAL EKOKARDİOGRAFİ

Anne karnındaki bebeğin kalbinin detaylı görüntülenmesi aslında genetik sonogramın bir parçasıdır. Genetik sonogramda kalpte izlenilen şüpheli bulgular sonucu bu tetkik bazen istenebilmektedir.

Aslında ana amaç bebekte bir kalp patolojisi var ise doğumu daha detaylı bir hastanede yapmak ve erken müdahale etme şansını bebeğe vermekten ibarettir.

İyi genetik sonogram yapan tüm perinatolog ve Radyoloji uzmanları aynı zamanda fetal kalp değerlendirmesini de çok iyi yapabilmektedirler.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

{fcomment}

Kategori: Gebelik Ultrasonografisi

Genetik Sonogram (2. Düzey Obstetrik Ultrason - Detaylı Gebelik Ultrasonu)

Gebelik(Perinataloji ya da Radyoloji uzmanlarınca yapılan detaylı ultrasonografi, 4 boyutlu ultrasonografi, Doppler)

Hassaslık: Tarama testlerinin tamamlayıcısıdır. Elde edilmiş olan riskler bu inceleme sonrasında yeniden hesaplanmaktadır.

Gebeliğin 18-24 haftaları arasında bebeğin anatomik detaylarını incelemek üzere yapılan inceleme, ultrasonografi cihazlarında yaşanan teknolojik gelişmelere ve yapılan geniş çaplı araştırmalara paralel, incelemeyi yapan kişiye de bağımlı olarak biyokimyasal testlere göre bazı üstünlüklere sahiptir. Ancak en doğrusu basamaklı kombine tarama programı ile birlikte kullanılmasıdır. Genetik sonogram incelemesinin en önemli avantajları biyokimyasal testler gibi belli bir hafta aralığında yapılma zorunluluğu olmamasıdır. İdeal olanı 18-24 hafta olsa da ilerleyen haftalarda da yapılabilmekte, olası yapısal anormallikleri ortaya koyabilmekte ve gerekirse doğumun ileri düzey bir hastanede gerçekleştirilmesi için önlem alınmasına imkan sağlamaktadır. Birleşik tarama programlarından bağımsız olarak değerlendirilen bu inceleme anne karnında ki bebeklerin hemen hemen tüm organlarını görüntüleyerek, tarama programlarında aranan genetik hastalıklar hakkında ipucu aramak için yapılmaktadır. Bu inceleme bir çeşit sigorta olarak görülmelidir. Çünkü taramalarda normal sınırlarda riski olan bir bebeğin yapılan incelemesinde bulunabilecek birden çok anormallik, birleşik tarama programında elde edilmiş olan riski 15-20 kat kadar arttırabilmektedir. Aynı şekilde tümüyle normal olarak değerlendirilen bir genetik sonogram sonrası bebeğin var olan riski 0.3 ile çarpılmaktadır. Yani risk biyokimyasal testlerde elde edilen riskin %30 una kadar düşmektedir. Genetik sonogram uygulamayı yapan kişiye ve kullanılan cihaza çok bağımlı olduğu için hassaslık konusunda sağlıklı oranlar verilememektedir. Ancak genetik sonogramın değeri tüm bu tarama programlarının üzerindedir. Yani biyokimyasal testlerde elde edilen riskleri yüksek kabul edilebilen bir bebek, normal bir genetik sonogram sonrası normal risklerde kabul edilebilir. Ya da normal risklere sahip olan bir bebek yüksek riskli gruba girebilir. Ayrıca ailenin bebeği henüz doğmadan görmesi de son derece tatmin edici ve anneyi doğuma hazırlayıcı bir unsurdur.

Genetik sonografi kimler tarafından yapılmalıdır?
(2. DÜZEY OBSTETRİK ULTRASON- DETAYLI GEBELİK ULTRASONU)

Dünya da bu konuda çeşitli görüşler mevcuttur. Bu sorunun kısa cevabı anne karnında ki bebeği ultrasonografi ile incelemeyi bilen hekimler tarafından yapılmasıdır.

Ülkemizde tüm kadın doğum uzmanları takip ettikleri gebeleri muayene etmekte, gebeliğin gidişi ile ilgili takipleri yapmakta ve normal bir doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya gelmesi için çabalamaktadırlar. Takip ettikleri gebeleri aynı zamanda ultrasonografi ile de değerlendirmektedirler.

Genetik sonogram (2. DÜZEY OBSTETRİK ULTRASON- DETAYLI GEBELİK ULTRASONU) bundan çok daha detaylı bir incelemedir. Ülkemizde yeni kabul edilen ve eğitimine yeni başlanan bir branş olan Perinatoloji uzmanlığına sahip hekimlerimiz de bu konuda son derece tecrübeli ve başarılıdırlar. Eğitimleri ve meslek hayatları boyunca ultrasonografi cihazı başta olmak üzere birçok görüntüleme yöntemini kullanan Radyoloji uzmanları eğer kendilerini bu konuda yetiştirdiler ise tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son derece başarılı genetik sonogam incelemeleri yapabilmektedirler.

Geniş kabul gören bir gerçek ise radyoloji uzmanlarınca yapılan genetik sonogramın son derece objektif bakışa sahip olduğudur. Riskli gebelikleri takip eden, gereğinde anne karnında ki bebeklere tanı testleri uygulayan ve hatta yeri geldiğinde anne karnında bazı hastalıklar için cerrahi müdahale de bulunan Perinatoloji uzmanları bir üst basamak olarak görülmektedir. Tanı testleri koryon villus örneklemesi veya amniosentez gibi girişimsel işlemler olup Perinatoloji uzmanlarınca yapılmaktadır. Genetik sonografiyi uygulayan Radyoloji hekimi bulgularını dökümante etmekte ve yeni risk değerlendirmesi için kadın doğum uzmanına rapor etmektedir. Basamaklı birleşik tarama programında elde edilen risk genetik sonogram sonrası yeniden şekillenmekte ve böylece amniosentez yapılıp yapılmayacağına kadın doğum uzmanınca karar verilmektedir. Amniosentez girişimsel bir işlem olup yapılıp yapılmayacağının en son kararı aileye kalmaktadır.

Merkezimizde genetik sonogram (2. DÜZEY OBSTETRİK ULTRASON- DETAYLI GEBELİK ULTRASONU) konusunda son derece tecrübeli radyoloji uzmanlarıyla çalışmakta ve gelişmeleri takip ederek en gelişmiş ultrasonografi cihazlarını bünyesinde bulundurmaktadır. Bakırköy Renkli Ultrason Görüntüleme Merkezimizde, günümüz itibarı ile en gelişmiş ultrasonografi cihazı olan ve 4 boyutlu inceleme imkanı sunan Toshiba Aplio 400 marka cihaz kullanılmaktadır.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

Bakırköy Görüntüleme Merkezi - Bakırköy / İstanbul

{fcomment}

Kategori: Gebelik Ultrasonografisi

Obstetrik Doppler

Gebelik

Gebeliğin son aylarında, fetal iyilik halini değerlendirmek için yapılan tetkiktir.

Fetus beyninde yer alan ana damarlar, göbek kordonunda yer alan atar damarlar ve anne rahmini besleyen atar damarlar incelenir.

Sağlıklı bir şekilde ilerleyen gebelikte fetusta distress(sıkıntı) olmaz. Bu değerlendirmeler sonucunda fetus almakta olduğu kan ve oksijen miktarı hakkında bilgi sahibi olunur ve buna dayanarak doktorunuz tarafından müdahale kararı verilebilir.

Bu tetkik esnasında bebeğin oksijen sıkıntısı çektiğine dair işaretler var ise doğumu gerçekleştirecek doktorunuz tarafından bir müdahale yapılması söz konusu olabilir.

Bu tetkikte önemli olan doğru damarlardan gerekli ölçümlerin yapılması ve alınan kan akım örneklerinin doğru şekilde yorumlanmasıdır. Fetusun bu iyilik halinin değerlendirilmesinin NST gibi başka yollarıda bulunmaktadır. Tüm bu tetkikler birbirini tamamlayıcı tetkiklerdir.

Obstetrik Doppler incelemesi her gebeye yapılması gereken bir tetkik değildir. Size yapılıp yapılmayacağına sizi takip eden doktorunuz karar verecektir.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

{fcomment}

Kategori: Gebelik Ultrasonografisi

Ersen Alp ÖZBALCI